logoИндустриален бизнес и предприемачесво - иновации в науката и практиката

Актуално

16.11.2018:
Регистрация на участниците - 9.00-10.00 часа.
Откриване на конференцията в зала "323" на ИУ-Варна - 10.00 часа

За изтегляне:

Програма на конференцията

16.11.2018 г.

9:00 – 10:00

Регистрация на участниците в конференцията
Икономически университет – Варна, фоайе пред зала 323

10:00 – 10:45

Откриване на конференцията и тържествено събрание по случай 70 години от създаването на специалност "Индустриален бизнес и предприемачесво"
Икономически университет – Варна, зала 323

10:45 – 12:30

Пленарно заседание на Юбилейна международна научна конференция „ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСВО - ИНОВАЦИИ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА“.
Пленарни доклади:

  • Доц. д-р Илиан Минков(ИУ - Варна)
  • Проф. д-р Николай Щерев (УНСС - София)
  • Доц. д-р Искра Панталеева (Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов)

Икономически университет – Варна, зала 323

12:30 – 13:30

Обедна пауза

13:30 – 15:30

Първо дискусионно заседание (зала 320)

  • Модератор:гл.ас.д-р Милчо Близнаков(ИУ - Варна)

15:30 – 16:00

Кафе пауза (кафе "Академика")

16:00 – 18:00

Второ дискусионно заседание (зала 320)

  • Модератор:гл.ас.д-р Стефан Калпачев(ИУ - Варна)

18:00

Закриване на конференцията

19:00

Коктейл за участниците в конференцията (зала за хранене на ИУ-Варна)