logoПерспективи пред индустриалния бизнес

Актуално

16.11.2018:
Регистрация на участниците - 9.00-10.00 часа.
Откриване на конференцията в зала "323" на ИУ-Варна - 10.00 часа

За изтегляне:

По-важни срокове

  • 30.06.2018 г. – Изпращане на заявката за участие с резюме на български и на английски език на
    e-mail: ibp_conference@ue-varna.bg;
  • 15.07.2018 г. - Срок за потвърждение приемането на заявките;
  • 30.09.2018 г. – Изпращане на докладите на e-mail: ibp_conference@ue-varna.bg;
  • 15.10.2018 г. – Внасяне на таксата за участие в конференцията;
  • 16.11.2018 г. – Откриване на конференцията.