logoПерспективи пред индустриалния бизнес

Актуално

16.11.2018:
Регистрация на участниците - 9.00-10.00 часа.
Откриване на конференцията в зала "323" на ИУ-Варна - 10.00 часа

За изтегляне:

Изисквания за оформяне на докладите

Форматиране на страниците:

  • А4, портретна ориентация;
  • Полета: отляво – 2,5 см., отдясно – 2,5 см.,  отгоре – 2,5 см., отдолу – 2,5 см.;
  • Едноколонен текст, междуредие – 1,5 реда;
  • Шрифт: Times New Roman, 14 pt.

Обем:

  • Максималният обем на доклада е 10 стандартни страници,  включително графиките, фигурите и таблиците.
  • Максимален брой доклади /самостоятелни или в съавторство/ - 2.

Съдържание: подробни инструкции за оформление на параграфите можете да изтеглите от тук: format.doc

Шаблонен файл за оформление на докладите: template.doc

Докладите ще бъдат отпечатани в сборник на конференцията, който ще бъде предоставен на участниците в деня на провеждането й.