logoПерспективи пред индустриалния бизнес

Актуално

16.11.2018:
Регистрация на участниците - 9.00-10.00 часа.
Откриване на конференцията в зала "323" на ИУ-Варна - 10.00 часа

За изтегляне:

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КАТЕДРА „ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС”
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПОВОД 70 ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ „ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”
НА ТЕМА:


ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО -
ИНОВАЦИИ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА

16 НОЕМВРИ 2018 Г.
ВАРНА