logoИндустрията - нови хоризонти и възможности

Актуално

27.10.2023:
Регистрация на участниците - 9.00-10.00 часа.
Откриване на кръглата маса в Зала 1 на ИУ-Варна - 10.00 часа

За изтегляне:

Тематични направления

  1. Конкурентоспособност, предприемачество, иновации и технологично развитие;
  2. Съвременни практики в управлението на бизнес процеси;
  3. Кръгова икономика, устойчиво развитие и икономически растеж;
  4. Съвременни тенденции при обучението на специалисти за индустрията;

Работни езици

Български и английски