logoИндустрията - нови хоризонти и възможности

Актуално

27.10.2023:
Регистрация на участниците - 9.00-10.00 часа.
Откриване на кръглата маса в Зала 1 на ИУ-Варна - 10.00 часа

За изтегляне:

Такса за правоучастие

Таксата за участие в кръглата маса е в размер на
60 лв. ( 30 евро), за български и чуждестранни участници. За докторанти безплатно.
Заплаща се чрез банков превод най-късно до 30.09.2023 г.
За втори доклад се заплаща 50 % от стойността.
В таксата се включват: комплект материали, кафе-пауза, участие в дискусии, коктейл.

Данни за плащания по банков път:

В лева (BGN):
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – клон Варна
IBAN: BG 59 UNCR 7000 3125 1617 89
BIC UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна

В евро (EUR):
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – клон Варна
IBAN: BG 87 UNCR 7000 3425 1637 58
BIC UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна

Основание за плащане: Участие в кръгла маса "ИБЛ" 2023, име на участника

За издаване на фактура е необходимо сумата да бъде преведена от юридическо лице