logoИндустрията - нови хоризонти и възможности

Актуално

27.10.2023:
Регистрация на участниците - 9.00-10.00 часа.
Откриване на кръглата маса в Зала 1 на ИУ-Варна - 10.00 часа

За изтегляне:

Организационен комитет

Председател:
доц.д-р Йордан Иванов


Членове:
доц.д-р Пламен Павлов
гл.ас.д-р Влади Куршумов
гл.ас.д-р Стефан Калпачев
гл.ас.д-р Моника Михайлова

Научен комитет

проф. д-р Димитър Димитракиев (ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" - Варна)
проф. д-р Любчо Варамезов (СА "Д.А.Ценов")
проф. д-р Милен Балтов (БСУ)
проф. д-р Николай Карев (ХТМУ - София)
проф. д-р Валентина Алексиева (УХАТ - Пловдив)
доц. д-р Илиан Минков (ИУ-Варна)


доц. д-р Силвия Благоева (ИУ-Варна)
доц.д-р Радко Радев (УНСС-София)
доц.д-р Иван Петров (ИУ – Варна)
доц.д-р Петя Данкова (ИУ-Варна)
доц.д-р Димитър Благоев (УНСС - София)
доц. д-р Искра Пантелеева (СА "Д.А.Ценов")