logoИндустрията - нови хоризонти и възможности

Актуално

27.10.2023:
Регистрация на участниците - 9.00-10.00 часа.
Откриване на кръглата маса в Зала 1 на ИУ-Варна - 10.00 часа

За изтегляне:

ИНДУСТРИАЛНИЯТ БИЗНЕС - ПЕРСПЕКТИВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

Сборник с доклади от кръгла маса

Посветена на 75 годишнината от създаването на специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 години от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика"