logoИндустрията - нови хоризонти и възможности

Актуално

27.10.2023:
Регистрация на участниците - 9.00-10.00 часа.
Откриване на кръглата маса в Зала 1 на ИУ-Варна - 10.00 часа

За изтегляне:

За контакти

Адрес за кореспонденция:
гр. Варна 9002
бул. „Княз Борис I“ №77
Икономически университет – Варна
катедра „Индустриален бизнес и логистика“
каб. Н-107
Лице за контакти: доц.д-р Йордан Иванов
тел. +359 882 164 593
e-mail: ibp_conference@ue-varna.bg
website: http://industria.ue-varna.bg