logoИндустрията - нови хоризонти и възможности

Актуално

27.10.2023:
Регистрация на участниците - 9.00-10.00 часа.
Откриване на кръглата маса в Зала 1 на ИУ-Варна - 10.00 часа

За изтегляне:

Изисквания за оформяне на резюметата и докладите

Форматиране на страниците:

  • А4, портретна ориентация;
  • Полета: отляво – 2,5 см., отдясно – 2,5 см.,  отгоре – 2,5 см., отдолу – 2,5 см.;
  • Едноколонен текст, 1,0 (single). First line: 1,25 см;
  • Шрифт: New Roman, Regular, size: 12

Обем:

  • Максималният обем на доклада е 8 стандартни страници,  включително графиките, фигурите и таблиците, а на резюмето до 1000 символа
  • Максимален брой доклади /самостоятелни или в съавторство/ - 2.
  • Докладите се изпращат на e-mail: ibp_conference@ue-varna.bg

Съдържание: подробни инструкции за оформление на параграфите можете да изтеглите от тук: ШАБЛОН

Шаблонен файл за оформление на докладите: template.doc

Докладите ще бъдат публикувани в електронен сборник на кръглата маса, който ще бъде индексиран и поместен на сайта.