logoИндустрията - нови хоризонти и възможности

Актуално

27.10.2023:
Регистрация на участниците - 9.00-10.00 часа.
Откриване на кръглата маса в Зала 1 на ИУ-Варна - 10.00 часа

За изтегляне:

По-важни срокове

  • 15.08.2023 г. – Изпращане на заявка за участие с резюме на доклада;
  • 30.08.2023 г. - Срок за потвърждение приемането на заявките;
  • 30.09.2023 г. – Изпращане на докладите на e-mail: ibp_conference@ue-varna.bg;
  • 30.09.2023 г. – Внасяне на таксата за участие в конференцията;
  • 27.10.2023 г. – Откриване на конференцията.